[HunHan] Thầy Giáo ~Mục Lục ~ (10+)

Tên truyện: Thầy Giáo.

Tác giả: Tiểu Siu.

Thể loại: Pink, HE, 1×1

Cặp đôi: HunHan.

Tình trạng: 5 chương.

Disclaimer: họ là của nhau.

____

~Chương 1~ Chương 2 ~ Chương 3 ~

~Chương 4 ~ Chương 5~

~Hoàn~

Advertisements